Category Archives: gwiazdy

Wiatr gwiazdowy

wiatr słoneczny

Wiatr gwiazdowy jest to strumień cząstek materii z zewnętrznych warstw atmosfery gwiazdy. Intensywny wiatr gwiazdowy może doprowadzić do znacznej utraty masy przez gwiazdę w trakcie jej ewolucji. Zjawisko to jest wywołane przez ciśnienie promieniowania emitowanego przez gwiazdę (por jasność Eddingtona) oraz przez zjawiska magnetyczne zachodzące w jej atmosferze. Odmienne rodzaje wiatru spotykamy w różnych typach gwiazd. Najsilniejsze wiatry, o tempie […]

Continue reading »

Błękitni maruderzy

1024px-NGC_6752_HST

Błękitni maruderzy są to gwiazdy, które są znacznie gorętsze i bardziej błękitne, niż inne gwiazdy gromady o tej samej jasności, przez co wydają się znacznie młodsze. Znajdują się więc w innej części diagramu Hertzsprunga-Russella niż pozostałe gwiazdy. Ich istnienie wydaje się być niezgodne z teorią ewolucji gwiazd, gdyż gwiazdy w gromadzie, które powstały mniej więcej w tym samym czasie, powinny […]

Continue reading »

Czerwony nadolbrzym

czerwony olbrzym

Czerwony nadolbrzym jest to jeden z etapów rozwoju gwiazdy, charakteryzujący się dużymi rozmiarami, małą gęstością i niską temperaturą powierzchni (log T=3,5 – 3,6, typ widmowy M–K). Jasności absolutne tych gwiazd są wówczas w zakresie -7 – -10 magnitudo. Ten etap rozwoju następuje w chwili wyczerpania się w nich zapasów wodoru. Stadium czerwonego nadolbrzyma osiągają gwiazdy o początkowej masie w zakresie […]

Continue reading »

Gromada gwiazd

M3_teuwen

Gromada gwiazd jest to zgrupowanie gwiazd związanych wspólnym pochodzeniem, tzn miejscem i czasem powstania z tej samej materii międzygwiazdowej. Gwiazdy należące do jednej gromady mają identyczny skład chemiczny, są również wzajemnie związane siłami grawitacji. Cechą charakterystyczną gromady gwiazd jest jądro, w którym skupienie gwiazd przewyższa znacznie koncentrację gwiazd w najbliższym otoczeniu gromady. Jądro gromady otacza obszar koronalny, który jest mniej […]

Continue reading »